Pro první kontakt prosím volejte 737 270 557, pište na info@4trans.cz, nebo využijte náš kontaktní formulář v sekci Kontakt – obratem se Vám ozveme zpět.

Po uzavření Rámcové smlouvy klient zasílá společnosti 4Trans Factoring s.r.o. faktury k profinancování. Po formální kontrole společnost 4Trans Factoring s.r.o. přijme faktury, oznámí odkup klientovi i odběrateli a obratem vyplácí zálohu ve výši 80% z hodnoty faktury. 

V okamžiku úhrady od odběratele zasílá společnost 4Trans Factoring s.r.o. klientovi doplatek 20% snížený o odměnu.

Nepožadujeme obratové kritérium, naše cena je konečná, bez skrytých poplatků

  • Financujeme faktury za tuzemskými odběrateli.
  • Maximální splatnost financovaných faktur je 90 dnů.
  • Faktury financujeme ještě 34 dnů po jejich splatnosti – následně je předáváme k inkasu zpět klientovi.
  • Po datu splatnosti faktury upomínáme odběratele ve spolupráci s klientem.

Co kontrolujeme

  • Maximální koncentraci na jednoho odběratele – náš klient jezdí pravidelně pro více odběratelů.
  • Náš klient i jeho odběratelé jsou dlouhodobými a bezproblémovými členy přepravních databází.
  • Bezplatně provádíme kontrolu rizika odběratelů (insolvence, exekuce, platební morálka apod.).