Úvod » Blog » Nová pravidla pro řidiče mezinárodní nákladní dopravy od 2.2.2022

Nová pravidla pro řidiče mezinárodní nákladní dopravy od 2.2.2022

Nově se definují povinnosti pro vyslané pracovníky:

 • povinnost podnikatele v silniční dopravě usazeného v jiném členském státě předložit nejpozději na začátku vyslání příslušným vnitrostátním orgánům členského státu, do něhož je řidič vyslán, prohlášení o vyslání za použití standardizovaného vícejazyčného formuláře ve veřejném rozhraní systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (systém IMI).

 • povinnost podnikatele v silniční dopravě zajistit, aby měl řidič k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě následující dokumenty:

  • kopii prohlášení o vyslání předloženého prostřednictvím systému IMI;

  • důkaz o uskutečnění přepravy v hostitelském členském státě, například elektronický nákladní list (e-CMR);

  • záznamy tachografu, a zejména symboly členských států, ve kterých se řidič při výkonu mezinárodní silniční přepravy či kabotáže pohyboval (novinka především pro vozidla vybavená digitálním tachografem, nebo smart tachografem – dosud nemuseli zaznamenávat);

 • povinnost podnikatele v silniční dopravě zaslat po skončení doby vyslání prostřednictvím veřejného rozhraní systému IMI na přímou žádost příslušných orgánů členských států, v nichž se vyslání uskutečnilo, kopie dokumentů, jakož i doklady o odměně řidiče vztahující se na dobu vyslání, pracovní smlouvu, pracovní výkazy týkající se práce řidiče a doklady o platbách – do osmi týdnů ode dne podání žádosti!

Zároveň směrnice definuje výjimky, kdy pracovník/řidič, není vyslaným pracovníkem:

 • při výkonu dvoustranné přepravy = přeprava zboží založená na smlouvě o přepravě, kdy je zboží přepravováno z členského státu usazení do jiného členského státu nebo do třetí země, anebo z jiného členského státu nebo třetí země do členského státu usazení.

  • Pokud řidič vedle výkonu dvoustranné přepravy provede jednu nakládku, vykládku nebo vykládku spojenou s nakládkou v členských státech nebo třetích zemích, jimiž projíždí, za podmínky, že zboží nenaloží a nevyloží v témže členském státě;

  • také pro účely uvedené směrnice při výkonu dvoustranné přepravy cestujících;

 • pokud řidič projíždí územím členského státu bez nakládky či vykládky nákladu nebo nástupu či výstupu cestujících;

 • pokud vykonává počáteční nebo závěrečný silniční úsek kombinované přepravy.

Tyto výjimky však platí pouze do dne, od kterého musí být vozidla poprvé registrovaná v určitém členském státě vybavena inteligentními tachografy, dle Ministerstva dopravy je to od srpna 2023. Od uvedeného dne platí výjimka výhradně pro řidiče používající vozidla vybavená inteligentním tachografem.

Od srpna 2023 budou do nových vozidel montovány nové inteligentní tachografy, nebo-li tzv. tachografy nové generace, jejichž výhodou má být automatické zaznamenávání polohy vozidla. Současně si budou tento nový tachograf muset nechat dovybavit postupně ostatní již provozovaná vozidla se všemi předchozími typy tachografů a i malá nákladní vozidla (2,5t – 3,5t) budou mít tuto povinnost. 

Zpět na blog