Úvod » Blog » Daňové přiznání pro autodopravce online

Daňové přiznání pro autodopravce online

Daňové přiznání

Termín podání daňového přiznání se bezodkladně blíží, přinášíme Vám proto nejdůležitější informace společně s důležitými termíny pro jednodušší orientaci. 

Daňové přiznání je akt občana nebo právnické osoby vůči státu, kdy přiznává příjmy podléhající dani. Podáním se vyčíslí daň, která se porovná se zaplacenými zálohami. Přiznání nepodávají pouze OSVČ, ale také často například studenti, penzisté, či zaměstnanci (nebo jejich zaměstnavatelé). 

Termín podání

Základní termín podání daňového přiznání za rok 2021 je 1.4.2022.

Tento termín platí pokud fyzická osoba přiznání podává na finanční úřad, který přísluší k adrese trvalého pobytu. 

Přiznání se může podat také v elektronické formě, v takovém případě se termín podání prodlužuje do 2.5.2022.

Elektronické daňové přiznání je možné podat na portále online finančního úřadu. Do portálu je možné se přihlásit bankovní identitou (podobně jako při podpisu smlouvy), datovou schránkou, nebo občanským průkazem s čipem. 

Přehled o příjmech

Kromě daňového přiznání je fyzická osoba taktéž povinna odevzdat přehled o příjmech na zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení. Termín je v tomto případě měsíc od podání daňového přiznání na finančák, tedy do 2.5.2022 v listinné podobě, nebo do 1.6.2022 elektronicky. 

Na webových stránkách ČSSZ lze vyplnit přehled o příjmech na elektronickém portálu. Přehledy o příjmech na zdravotní pojišťovnu lze podat elektronicky přes datovou schránku, u většiny zdravotních pojišťoven je také možnost registrace na jejich portálu a odevzdat přehled přes něj.

Zpět na blog