Úvod » Blog » Daňové přiznání pro autodopravce online

Daňové přiznání pro autodopravce online

Daňové přiznání

Termín podání daňového přiznání za rok 2022 se opět blíží a my Vám přinášíme nejdůležitější informace a termíny pro jednodušší orientaci. 

Daňové přiznání je akt občana nebo právnické osoby vůči státu, kdy přiznává příjmy podléhající dani vždy za jeden celý kalendářní rok. 

Termín podání

Základní termín podání daňového přiznání za rok 2022 je 3. 4. 2023.

Tento termín platí pokud se přiznání podává na finanční úřad, který přísluší k adrese trvalého pobytu či sídla firmy.

Přiznání se může podat také v elektronické formě, v takovém případě se termín podání prodlužuje do 2. 5. 2022.

Daňoví poplatníci, kteří využívají služeb daňového poradce, mají termín pro odevzdání daňového přiznání do 3. 7. 2023.

Elektronické daňové přiznání je možné podat na portále on-line finančního úřadu, nebo prostřednictvím datové schránkyDo portálu je možné se přihlásit bankovní identitou (podobně jako při podpisu smlouvy), datovou schránkou, nebo občanským průkazem s čipem. Daňoví poplatníci se zřízenou datovou schránkou podávají daňové přiznání výhradně jejím prostřednictvím.

 

Daňové přiznání pro OSVČ

OSVČ, které během celého roku 2022 platily paušální daň, již daňové přiznání nevyplňují. Pravidelnými měsíčními platbami si totiž své daňové povinnosti splnily. 

 

Přehled o příjmech

Kromě daňového přiznání je fyzická osoba taktéž povinna odevzdat přehled o příjmech na zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení, a to do měsíce po odevzdání daňového přiznání, maximálně tedy do 3. 5. 2022 v listinné podobě, nebo do 2. 6. 2022 elektronicky. 

Na webových stránkách ČSSZ lze vyplnit přehled o příjmech, a to v elektronickém portálu. Přehledy o příjmech na zdravotní pojišťovnu lze podat elektronicky přes datovou schránku, u většiny zdravotních pojišťoven je také možnost registrace na jejich portálu a odevzdání přehledu přes něj.

Zpět na blog