Úvod » Blog » Aktuální informace k silniční dani pro nákladní vozidla

Aktuální informace k silniční dani pro nákladní vozidla

Přiznání k silniční dani

Každý podnikatel, který využívá auto k výdělečné činnosti k silniční dani, se musí přihlásit k silniční dani. Přiznání k dani musí podnikatelé předkládat každý rok a za standardních podmínek se platí čtyřikrát ročně formou zálohy. Výše silniční daně závisí na objemu motoru osobního vozidla nebo největší povolené hmotnosti a počtu náprav u nákladních automobilů. 

Z důvodu prudkého nárůstu cen pohonných hmot se vláda rozhodla zrušit silniční daň pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta s hmotností do 12 tun. 

Ministr financí dále přistoupil k hromadnému prominutí čtvrtletních záloh na silniční daň všem poplatníkům bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční ovšem nedochází k prominutí samotné daně. 

Silniční daň u vozidel nad 12 tun

Za zdaňovací období roku 2022 se daň silniční bude platit až za vybraná vozidla s  největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Dochází také ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, 31. 1. 2023. Zároveň se rozhodlo o odložení plateb DPH pro podnikatele v autodopravě do konce letošního října.

Od 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

Pro výpočet silniční daně můžete využít výpočtovou kalkulačku

Zpět na blog