Úvod » Blog » Tipy a triky k vratce DPH

Tipy a triky k vratce DPH

Žádost o vrácení DPH v rámci EU

Od 1.1.2010 dle Směrnice Rady 2008/9/ES (§ 82 ZDPH) je v platnosti nový postup pro podávání žádostí o vrácení DPH v rámci EU – a to pouze elektronicky prostřednictvím daňové správy státu usazení žadatele. 

Lhůta pro podání žádosti je vždy 30. září následujícího roku po datu vystavení daňového dokladu. V průběhu aktuálního roku lze žádosti podat vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo pololetí.

Pro žádost o vratku DPH je stanovena min. hodnota daně:

  • Pro žádosti za období jednoho kalendářního čtvrtletí je minimum refundované daně stanoveno na 400 €

  • V případě podání žádosti za celý kalendářní rok, je min. hodnota požadované daně stanovena na 50 €

Podání žádosti

Žádosti o vrácení daně se podávají prostřednictvím Aplikaci pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech EU. 

Správce daně zřídí přístup do aplikace na základě žádosti o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty (DPH) plátcům v jiných členských státech EU. Formulář je dostupný na stránkách portálu MOJE daně v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na stránce Elektronické formuláře

Pro vrácení DPH je třeba podat elektronickou žádost prostřednictvím portálu České daňové správy.  

Uvedená žádost je k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu. Formulář je třeba odeslat elektronicky a opatřit uznávaným elektronickým podpisem nebo podepsat pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Po přihlášení do aplikace Vracení DPH v rámci EU klikněte na odkaz VRACENÍ DPH. Pro zobrazení formuláře žádosti, klikněte na zobrazené stránce, na odkaz NOVÁ ŽÁDOST O VRÁCENÍ DPH

Kdo má nárok na vrácení DPH z členských států EU?

  • Žadatel je plátce DPH v tuzemsku

  • Žadatel nemá sídlo ani stálou provozovnu v zemi podání žádosti

  • Žadatel neuskutečnil zdanitelná plnění, při kterých mu vznikla povinnost registrace k DPH v zahraničí a nárok na odpočet nelze využít prostřednictvím daňového přiznání

Zpět na blog