Úvod » Blog » Dopravní psychologie: únava

Dopravní psychologie: únava

Začíná-li řidič pociťovat únavu, měl by zastavit a odpočinout si. Vystoupit z auta, protáhnout tělo, nadýchat se čerstvého vzduchu, udělat pár kroků, jeden dva dřepy, předklon, záklon, zakroužit rameny. Efekt se rychle dostaví.

- PhDr. Martina Kopečková, dopravní psycholožka 

 

Bezpečností přestávky

Právě kvůli únavě jsou povinné bezpečnostní přestávky určené k zotavení řidiče. Přestávka bývá zpravidla 45minutová po 4,5 hodinách řízení, pokud nezačíná doba odpočinku. Tato přestávka může být také nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po které následuje přestávka 30minutová. 

 

Denní odpočinek

Další povinné přestávky jsou odpočinkové, denní a týdenní. V průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 11 hodin (po sobě následujících), který může být zkrácen na nejméně 9 po sobě následujících hodin nejvýše třikrát za dva týdny. Ve dnech, kdy se odpočinek nezkracuje, může být čerpán ve dvou částech během 24 hodin. V takovém případě se odpočinek prodlužuje na 12 hodin, kdy jedna část musí trvat nejméně 3 hodiny a druhá nejméně 9 hodin. 

 

Týdenní odpočinek

Během týdenní doby odpočinku, ve kterýchkoliv dvou po sobě následujících týdnech, musí mít řidič dvě běžné po sobě následující doby odpočinku, 2 x 45 hodin, nebo jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednou 24hodinovou. V druhém případě je poté nutná kompenzace před koncem třetího týdne po dotyčném týdnu. 

 

Doba řízení

Celková doba řízení mezi dvěma denními odpočinky (nebo jedním dením a jedním týdenním) nesmí přesáhnout 9 hodin, přičemž může být maximálně dvakrát za týden prodloužena na 10 hodin.

Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin během dvou po sobě následujících týdnů.

 

Výjimky v budoucnosti

Sněmovna schálila novelu pojednávající o o možnosti povolit jízdu kamionem bez přestávek za vyjímečných situací. 

Ministerstvo dopravy tak v budoucnu bude moct ve vyjímečných situacích (například při kalamitách, či krizích) povolit řidičům v nákladní dopravě, aby mohli po určitých úsecích silnic jezdit i bez dodržování požadavků na přestávky v jízdě a na odpočinek. Udělené povolení by mohlo být například z důvodu zhoršení sjízdnosti silnice či přerušení sjízdnosti.

Zpět na blog