Úvod » Blog » Povinná eurolicence pro provádění mezinárodních přeprav

Povinná eurolicence pro provádění mezinárodních přeprav

Pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu musí být v rámci EU každý dopravce držitelem tzv. Licence společenství, neboli Eurolicence. Každé jejich motorové vozidlo musí být poté vybaveno jejím opisem.

Pro koho jsou eurolicence povinné?

Eurolicence je povinná pro každého dopravce, který provozuje silniční dopravu vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla), nákladní mezinárodní provozovaná nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určeny k přepravě zvířat nebo věcí (velká vozidla).

Určité druhy přepravy nepodléhají licenci Společenství ani jinému povolení pro přepravu, a to:

  • přeprava poštovních zásilek v rámci univerzální služby;

  • přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel;

  • přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech, zejména při živelních pohromách;

  • přeprava nákladu vozidly, pokud splňuje tyto podmínky:

i) přepravovaný náklad je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáván, kupován, pronajímán, najímán, vyráběn, získáván, zpracováván nebo opravován,

ii) účelem jízdy je převezení nákladu z nebo do podniku nebo jeho přemístění uvnitř podniku, popř. mimo podnik, a to pro jeho vlastní potřebu,

iii) motorová vozidla používaná pro takovou přepravu jsou řízena personálem zaměstnávaným dotyčným podnikem nebo tomuto podniku poskytnutým na základě smluvního závazku,

iv) vozidla přepravující náklad patří podniku, byla jím koupena na úvěr nebo je má podnik v pronájmu, za předpokladu, že v posledně uvedeném případě tato vozidla splňují podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží a taková přeprava je pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku

Vydávání eurolicence v České republice

Výdejem Eurolicencí jsou v ČR odbory dopravy Krajských úřadů. Výdej Eurolicencí není nijak početně omezen, obdrží je každý dopravce, který je držitelem platné koncese na silniční dopravu velkými vozidly. Každému žadateli je kromě originálu licence vydáno tolik opisů, kolik vozidel s platnou finanční způsobilostí provozuje. Aktuálně se eurolicence vydávají na dobu až deseti let. Správní poplatek k vyřízení eurolicence činí 1 000 Kč, za jeden opis poté 200 Kč. 

Na co si dávat pozor

Doklady, který oprávňují k provádění dopravy, a které osvědčují plnění technických, bezpečnostních a ekologických požadavků, nesmí být zataveny ve fólii nebo jiným způsobem ochraňovány.

Zpět na blog