Úvod » Blog » Jak na ověření podpisu

Jak na ověření podpisu

Ověřením podpisu, neboli také legalizací, se ověřuje, že žadatel vlastnoručně podepsal listinu před ověřující osobou, nebo podpis na listině uznal za vlastní. Při podpisu tištěné smlouvy ověření podpisu vyžadujeme i my, a to z důvodu ověření totožnosti a pravosti podpisu. 

 

Jak ověřit podpis? 

Váš podpis smlouvy si můžete nechat úředně ověřit na všech krajských, obecních nebo újezdních úřadech, na poštách označených logem Czech Point, nebo u notáře. 

Nejjednodušším způsobem, jak si podpis ověřit, je na jakékoliv poště se službou Czech Point. Stačí si s sebou přinést smlouvu, na které potřebujete podpis ověřit a doklad totožnosti. Cena za ověření podpisu je poté 30 Kč. 

Všechny poštovní pobočky, na kterých lze ověření podpisu provést naleznete na stránkách České pošty

Zpět na blog