Úvod » Blog » Průzkum průměrné doby splatnosti v oblasti autodopravy

Průzkum průměrné doby splatnosti v oblasti autodopravy

Se splatností faktur se potýkají všichni podnikatelé. Obzvláště v oblasti autodopravy jsou doby splatnosti delší, což zapříčiňuje větší tlak na cashflow a provozní financování. Dopravci se tak často nemohou plně soustředit na rozvoj jejich podnikání a hladký průběh.

Pomocí určitých služeb bankovních institucí či soukromých subjektů je možné si dobu splatnosti zkrátit. Dotazník zkoumá nejčastější doby splatnosti faktur a povědomí o službách nabízející zkrácení doby splatnosti.

Zanechte nám Váš názor, vyplnění nezabere déle než 4 minuty. Vaše odpovědi budou využity jako podklad pro zpracování analýzy průměrné doby splatnosti v oblasti autodopravy.

Script not found. [code.php]

Zpět na blog