Úvod » Blog » Co je to faktoring?

Co je to faktoring?

Faktoring, nebo také factoring či forfaiting? Termín, se kterým by měl být obeznámen každý malý a střední podnikatel. A co to vlastně je? Finanční produkt, který zajišťuje zdravé provozní financování a zrychluje cashflow. A jak? Zkrácením splatností faktur. 

 

Jaké existují druhy faktoringu?

Jelikož je faktoring forma financování, která zkracuje splatnost faktury jejím proplacením, může zahrnovat i celkovou správu faktur. Podnik faktury postupuje faktoringové společnosti, čímž získává peníze před splatností. Faktoring se dělí na dva základní typy:

Regresní faktoring – typ faktoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta. V těchto případech se po uplynutí smluvně dané lhůty nedobytné pohledávky vracejí na bedra klienta.

Bezregresní faktoring (také faktoring s pojištěním) – druh faktoringu, kdy při financování pohledávek přechází riziko nezaplacení na faktoringovou společnost. Ta většinou pohledávku pojistí u pojišťovny, která v případě nezaplacení vyplatí větší část hodnoty faktury. 

Forfaiting – forma financování, kdy podnikatel prodá svou pohledávku se splatností delší než 90 dnů, a která se vztahuje hlavně na mezinárodní obchod. Principem forfaitingu je odkup jednotlivé pohledávky od exportéra, který provedl dodávku zboží nebo služeb v rámci zahraničního obchodu. Tyto pohledávky bývají většího objemu, dlouhodobé a zajištěné zpravidla bankovní zárukou.

 

Jak funguje faktoring?

Klient vystavuje za svou činnost fakturu svému odběrateli. Ten, v ideální případě, za činnost zaplatí v době splatnosti faktury. Avšak realita může často vypadat jinak. A klient taky může potřebovat peníze za svou činnost dříve - aby je mohl investovat dál do svého podnikání.

Faktoring v jeho nejzákladnější formě sahá do dávné historie, kdy se jednalo spíše o postoupení zboží přes factora. Současná podoba factoringu představuje tzv. finanční postoupení, je tedy založena na bázi již existující pohledávky.

 

Proč je faktoring pro podnikatelé výhodný?

Autodopravci, kteří jsou nuceni čekat na zaplacení faktury až 90 dnů se automaticky dostávají do nepříznivé situace. Kvůli silnému tlaku na cashflow nemají možnost rozvíjet svůj byznys tak, jak by mohli, kdyby se svými penězi mohli ihned disponovat. Klient má díky faktoringu pravidelný tok peněz, které může využívat dál. Ať už k rozvoji své firmy, náboru nových zaměstnanců či k vytváření nových zakázek. 

Kromě starostí se splatnosti faktoring ušetří i časové náklady spojené se správou pohledávek, inkasa a případnou špatnou platební morálku či platební neschopnost odběratelů.

 

Benefity spolupráce s 4Trans

Logistika je navíc jeden ze sektorů, který tradičně trpí na dlouhé splatnosti. Proto na denní bázi pomáháme dopravcům k úspěšnému a výnosnému businessu zkrácením splatnosti jejich faktur. Až 80 % hodnoty proplácíme našim klientům obratem, a to většinou do pár minut od jejího vložení do systému. Po zaplacení odběratelem klient dostává zbylých 20 %, ze kterých odečteme faktoringový poplatek.

Náš faktoring je pojištěný a tím pádem bezregresní (což ve většině případů nebývá tržním standardem). To znamená, že takřka plně přebíráme starosti s fakturou na sebe. Odběratele pravidelně upomínáme a v případě nezaplacení pohledávky případ předáváme pojišťovně jako pojistnou událost.

Klienti s námi získávají daleko více, než jenom jistotu zaplacené faktury. Poskytujeme mnoho bonusů šitých na míru autodopravcům: ověřujeme jak tuzemské, tak zahraniční odběratele, nabízíme výhodné dopravní pojištění, slevy na náhradní díly a servis u našich partnerů, palivové karty či interaktivní mapu pro lepší plánování zahraničních cest.

Zpět na blog