Úvod » Blog » Faktoring nad zlato: 4Trans pomáhá překonat inflaci

Faktoring nad zlato: 4Trans pomáhá překonat inflaci

V České republice se eviduje zatím nejvyšší zaznamenaná inflace od roku 1993. Jak je patrné v grafu níže, průmysl včetně logistiky hlásí meziroční nárůst o 35,3 procenta.1 Nárůst cen se odráží v hospodářství, výrobě, stavebnictví, službách, ale také v sektoru logistiky. 

Nárůst cen v průmyslu v období 2020–2022:

  Zdroj: https://www.czso.cz/

Logistika si v posledních letech prošla obzvlášť bouřlivým obdobím. Za covidové krize se rozvracely všechny zažité pracovní cesty a celý dodavatelský byznys byl podroben zátěžové zkoušce. Byli to právě dopravci, kteří za pandemie dodávali zboží všem domácnostem v období karantény. Nyní se logistika pere s další komplikací. Kvůli válečné krizi se cena pohonných hmot za poslední rok zvýšila skoro o 50 %, což dopravcům způsobilo přímý zásah do provozních financí.

Zvyšování cen pohonných hmot pro dopravce ale představuje komplikace především v rozvoji jejich podnikání. Odběratelé často nejsou ochotni do ceny dopravy promítat zvýšenou cenu pohonných hmot a často v důsledku krize zdržují platby. Dle našich dat se lhůty zaplacení v meziročním srovnání v průměru prodloužily o 14 dnů. O to složitější je pro menší autodopravce zvládat neustále rostoucí inflaci. Klienti 4Trans díky faktoringu dostávají své vydělané peníze do několika minut a dlouhé splatnosti pro ně tak nejsou hrozbou. 

Faktoring je cesta ke zdravému cashflow obzvlášť v době krize. Klientům umožňujeme získat peníze, na které by za normálních okolností čekali až 90 dnů. Ve 4Trans máme dostatečné kapacity na to pomoci většímu množství dopravců k rozvoji jejich podnikání i za doby rekordní inflace. 

Dopravci, kteří využívají 4Trans si už dlouho nemusí lámat hlavu s dlouhými splatnostmi. Jsme racionálním řešením v době nejistoty a finanční krize. Chceme našim klientům pomoci vydělávat a rozvíjet svůj byznys na plné otáčky. A jsme tu pro každého, kdo tuto vizi sdílí. Proto je registrace zdarma a celým procesem Vás rád provede náš tým, který je pro Vás neustále k dispozici. Pojďte to s námi zkusit!

Zpět na blog