Úvod » Blog » Jak správně vystavit fakturu

Jak správně vystavit fakturu

Podnikání se točí okolo faktur, a proto je klíčové vědět, jaké jsou její náležitosti. Můžete se setkat s mnoha druhy faktur, ale stojí za to si připomenout, jak má vypadat, co by měla obsahovat a co naopak můžete pro lepší přehled účetnictví přidávat. Zákonem stanovená pravidla pro vystavování listin používaných v podnikání ošetřuje Zákon č. 89/2012 Sb. 

 

Přehled jsme rozdělil na základní typy, kdy vystavujete faktury. A jak je vyplnit?

Každému podnikateli doporučujeme, aby faktura obsahovala:

 • Jméno a příjmení dodavatele (v případě OSVČ)

 • Název firmy 

 • Fakturační adresu (sídlo fyzické osoby, nebo firmy)

 • Označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a podobně)

 • Údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky (u právnických osob)

 • Popis zboží nebo služby, za které jste fakturu vystavili

 • Fakturovanou částku

 • Datum vystavení a splatnosti faktury

 • Informace o odběrateli (název společnosti, sídlo, IČ/ DIČ)

 

V případě, že podnikáte v autodopravě, nesmíte zapomenout na fakturu uvést: 

 • číslo dokumentu CMR

 • číslo dodacího listu

 • číslo paletového lístku

 • číslo objednávky

 

Pokud jste plátce DPH uvádějte na fakturách také: 

 • DIČ

 • Na fakturu můžete zapsat cenu bez DPH, cenu s DPH, sazbu a výši daně (pokud fakturujete v českých korunách)

 • Informace o tom, zda jste plátce DPH

 

Na faktury si můžete doplnit i následující informace: 

 • Fakturovanou částku můžete rozepsat a popsat (pro Vaše pohodlí a pro lepší orientaci ve fakturách a Vašem účetnictví)

 • Můžete si k rozepsaným částkám také přidat množství (např. jízd)

 • Můžete přidat dodatečné informace (sídlo, tel. číslo, e-mail) o Vás nebo o Vašem odběrateli

 

Pokud chcete využívat faktoring, tak by faktura měla obsahovat:

 • Jméno a příjmení dodavatele (v případě OSVČ)

 • Název firmy (u společností s ručením omezeným)

 • Fakturační adresu (sídlo fyzické osoby nebo firmy)

 • IČ/ DIČ

 • Označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a podobně)

 • Údaj o zápisu včetně oddílu a vložky (u právnických osob)

 • Popis zboží nebo služby, za které jste fakturu vystavili

 • Fakturovanou částku (může být uvedena celkově i rozepsaná na jednotky s označením množství)

 • Cenu bez DPH, cenu s DPH, sazbu a výši daně (pokud fakturujete české koruny)

 • Datum vystavení faktury a datum splatnosti

 • Cesní klauzule/ doložka - tu Vám předem pošleme

 • Informace o odběrateli (název společnosti, sídlo, IČ/ DIČ)

 

K čemu je cesní klauzule / doložka a proč na ni nezapomenout? 

Faktura, která je vystavená a dále by měla být odkoupená v rámci faktoringu, musí být označena cesní klauzulí. Jedná se o sdělení, že faktura byla předaná faktoringové společnosti a platby odběratele jsou směrovány na účet faktoringové společnosti. Díky této doložce mohou faktoringové společnosti svým klientům poslat jejich peníze ihned a odběratelé platí poté dlužnou částku na účet faktoringové společnosti k dohodnutému datu splatnosti.

 

Znění cesní klauzule pro pohledávky v českých korunách:

„Dodavatel tímto neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku, vyúčtovanou tímto daňovým dokladem včetně jejího příslušenství a souvisejících práv, postoupil obchodní společnosti 4Trans Factoring s.r.o., IČO: 06760881, se sídlem: Karmelitská 379/18, Praha 1, 118 00. Z toho důvodu je nutné poukázat veškeré platby na pohledávku vyúčtovanou tímto daňovým dokladem výhradně na účet č. 2701498138/2010, vedený u FIO banka, a.s. Závazek odběratele zaniká pouze splněním dluhu obchodní společnosti 4Trans Factoring s.r.o., nebude-li písemně odběrateli oznámeno jinak."

 

Znění cesní klauzule pro pohledávky v eurech:

„Dodavatel tímto neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku, vyúčtovanou tímto daňovým dokladem včetně jejího příslušenství a souvisejících práv, postoupil obchodní společnosti 4Trans Factoring s.r.o., IČO: 06760881, se sídlem Karmelitská 379/18, Praha 1, 118 00. Z toho důvodu je nutné poukázat veškeré platby na pohledávku vyúčtovanou tímto daňovým dokladem výhradně na účet č. CZ71 2010 0000 0024 0149 8136 (číslo účtu 2401498136/2010, BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPPXXX), vedený u Fio banka, a.s. Závazek odběratele zaniká pouze splněním dluhu obchodní společnosti 4Trans Factoring s.r.o., nebude-li písemně odběrateli oznámeno jinak.“

 

Mít faktury v pořádku a udržovat si přehled v dokladech vřele doporučujeme pro hladký chod podnikání. Přesně s tímto účelem dostávají  klienti automatický přístup na naši platformu, kde si kromě administrativního pořádku mohou i ověřovat odběratele.

Zpět na blog