Úvod » Blog » Faktoring, nebo kontokorent?

Faktoring, nebo kontokorent?

Menší a střední podniky v oboru logistiky se často potýkají s nedostatkem finančních prostředků k rozvoji a expanzi svého podnikání. Hledají tak různé možnosti financování, ať už u bank či u externích finančních institucí, jelikož jim zdroje financování umožňují získat potřebné prostředky na vylepšení interních procesů, nákup nových vozidel, nebo rozšíření pokrytí na trhu. Mezi ty patří například kontokorent, nebo faktoring (často také jako factoring). V tomto článku se dozvíte, v čem se tyto finanční produkty liší a který produkt si vybrat. 

Kontokorent

Kontokorentní úvěr je klasický bankovní úvěr, který slouží především k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků. Podmínkou pro využití kontokorentu je podnikatelský úvěr v bance. Umožňuje přečerpání účtu nad rámec vlastních prostředků do sjednaného limitu. 

Při žádosti o kontokorent banky prověřují finanční situaci žadatele, stejně jako při žádosti o jiný typ úvěru. Na základě finanční situace banka stanovuje limit finančních prostředků k přečerpání i výši úroku. Využívá se primárně pro vyrovnání cash flow a u většiny bank je povoleno limit vyčerpat bez dalších poplatků, pokud je částka na účtu k předem stanovenému datu vyrovnána. 

Nevýhodou kontokorentu jsou problémy vznikající při nečekaných výdajích a nemožnosti přečerpaný limit na účtu dorovnat. Za zpoždění s dorovnáním povoleného debetu totiž banka účtuje vysoké úroky.

Faktoring

Faktoring je forma provozního financování, která zkracuje splatnost faktur jejich okamžitým proplacením. Podnik využívající faktoring své faktury postupuje faktoringové společnosti, čímž je mu umožněno s financemi ze svých faktur nakládat dříve, než při čekání na splatnost.

Pomáhá podnikům vyrovnat cash flow z vlastních zdrojů, jelikož využívají finance, které reálně vydělají. Jsou tak schopné financovat rozvoj nebo náhlé výdaje ze svých vlastních financí z faktur, na které by za jiných okolností čekali až 90 dnů. Jelikož se nejedná o půjčku, není možné se využitím faktoringu zadlužit a dostat se do větších finančních obtížích, jako je to u kontokorentu při nemožnosti dorovnání limitu na účtu.

Naši klienti při využívání služeb faktoringu mají navíc k dispozici mnoho benefitů a produktů, které pomáhají s plynulým chodem podnikání a kontinuálním rozvojem. Mezi ty patří například ověření odběratelů, kterým pomáháme předejít nepříjemným finančním situacím spojených se špatnou platební morálkou odběratele, pojištění faktur, výhodné dopravní pojištění skrze našeho pojišťovacího makléře či interaktivní mapu pro dopravce.

Při řešení provozního financování je potřeba mít přehled o stavu cash flow. Jeho stabilizaci ale můžete bezmyšlenkovitě dosáhnout bezpečným provozním financováním, prostřednictvím kterého se není možné za žádných okolností zadlužit.

Zpět na blog