Úvod » Blog » Jak si zajistit finanční stabilitu?

Jak si zajistit finanční stabilitu?

V dnešní době je pro firmy, zejména pro malé a střední podniky, klíčové disponovat dostatkem financí pro jejich bezpečný růst. Toho lze docílit například pomocí faktoringu, který umožňuje firmám získat okamžité finanční prostředky. A to bez zadlužení. 

 

Jak funguje faktoring?

Faktoring je proces, při kterém finanční instituce poskytuje financování firmám za účelem získání okamžité hotovosti z faktur, které jsou vystaveny jejich zákazníkům. Poskytuje firmám prostředky z jejich faktur dříve, před splatností, čímž umožňuje firmám kontinuálně růst a dosáhnout stabilního cashflow.

 

Jak pomáhá faktoring překonávat překážky na finančním trhu?

Jednou z největších výzev pro firmy na finančním trhu je aktuálně stále trvající inflace. Ta může mít výrazný dopad na ziskovost a výkon firmy, jelikož jsou ceny zboží a služeb na trhu zvyšovány. V případě, že cena zboží a služeb roste rychleji než tržby firmy, se tak může snížit její marže a ziskovost. 

Faktoring pomáhá firmám překonávat inflaci tím, že poskytuje okamžité financování zkrácením splatnosti jejich faktur a umožňuje firmám udržet si svou finanční stabilitu. Firmy využívající faktoring si zrychlují peněžní tok, jelikož se svými financemi mohou ihned disponovat. Dlouhé splatnosti, které jsou pro sektor logistiky obzvlášť typické, tak nevytvářejí problémy s nedostatkem finančních prostředků k provozu či dalšímu růstu.  

V období krize jsou stále rostoucí ceny produktů a služeb nejen pro dopravce překážkou. V podobných situacích se podnikatelům často jako jediná možnost, pomocí které lze krizi překonat, jeví úvěr. Ten má ovšem vysoké úrokové sazby a dobu splácení několik let. Lze pouze těžko předvídat, zda za pět let budete stále schopni úvěr splácet a zda se naskytnou překážky, které Vám znemožní pravidelně odvádět stále stejnou finanční částku. A na rozdíl od úvěru, s faktoringem je nemožné se zadlužit. Finance, které jsou posílány na Váš účet, byly, jsou a nadále budou Vaše. Jsou to právě ty finance, které by Vám byly proplaceny Vašimi klienty, s tím rozdílem, že Vám jsou k dispozici okamžitě.

 

Zrychlený peněžní tok 

S využitím faktoringu klienti dokážou snížit podíl rutinních administrativních činností v procesu. Podniky využívající faktoring šetří svůj čas, který by v jiných případech věnovali správě a evidenci faktur a případně administrativě spojené s vymáháním dlužných plateb od svých zákazníků. Dokáží tak snížit své náklady na administrativní práce, jelikož starosti se správou faktur předávají faktoringové společnosti. 

Faktoring umožňuje firmám věnovat se svému hlavnímu podnikání a soustředit se na svůj růst a rozvoj. Firmy mohou okamžitě počítat s penězi za odjeté zakázky, díky čemuž dokáží rychle reagovat na obchodní příležitosti a lépe plánovat další aktivity, které se jim naskytnou. 

 

Jak využívají faktoring naši klienti?

V logistických společnostech jsou faktury vystavovány velkému množství zákazníků s různými podmínkami úhrady. Pro dopravu jsou navíc typické dlouhé doby splatnosti, které se pohybují od 60 až do 90 dnů. Reálná splatnost bývá často navíc ještě delší. Průměrné zpoždění plateb se od začátku tohoto roku protáhlo až na 10 dní. Místo 60denní splatnosti by tak dopravci své vlastní finance za odjeté zakázky získali v průměru až za 70 dní, čímž se výrazně zhoršuje cash flow firem, které následně nejsou schopné finance využívat k odjetí dalších zakázek. 

Naši klienti této bariéře bránící v rozoji a růstu firmy předcházejí. Jejich faktury jsou navíc pojištěné, a tak i v případě nezaplacení faktury odběratelem o své fiance nepřijdou. Mohou se plně soustředit na rozvoj svého podnikání a starosti s administrativou i případným nezaplacením faktury nechávají na nás.

Zpět na blog