Úvod » Blog » Jak mohou logistické společnosti růst i v období krize?

Jak mohou logistické společnosti růst i v období krize?

Od začátku tohoto roku v České republice pokračoval pokles cen pohonných hmot, který se ještě více zintenzivnil od poloviny dubna. Pro logistické společnosti byl tento trend ulehčujícím faktorem, jelikož poprvé od minulého roku cena nafty dosáhla hodnoty, která již dopravcům nezasahovala razantním způsobem do jejich nákladů. Dle průzkumu 4Trans z roku 2022 dopravci před zvýšením cen tankovali v průměru za 28 Kč za litr. Po zdražení cena dosahovala hodnoty až 50 Kč za litr, což představovalo skoro 80% nárůst. Zvýšení spotřební daně nafty a s ním spojená její zvýšená cena, která aktuálně dosahuje až 40 Kč na litr, opět zvýšuje dopravcům hlavní nákladovou položku. Tlak na řízení provozních financí tak opět poroste.  


Společnosti, které využily prostor snížené ceny pohonných hmot pro optimalizaci provozních financí a pro svůj růst, tak získaly vítanou konkurenční výhodu. Naopak společnosti, které tento prostor nevyužily, budou mít po opětovném zvýšení spotřební daně opět těžší podmínky. Udržení konkurenceschopnosti pro tyto podniky bude (opět) o to těžší, a to nejen vůči zahraničním firmám, ale také vůči těm domácím, které tohoto období využily právě k adaptaci.

Když se začátkem roku snížily náklady na pohonné hmoty, logistické společnosti v našem portfoliu využily příležitosti k rozšíření jejich podnikání a ke zlepšení finanční situace. Díky nám byly schopny získat z neuhrazených faktur hotovost během několika minut. Tím zkrátily čas mezi vydáním faktur a jejich zaplacením. Díky našemu faktoringu byly schopny pokrýt nejen neočekávané výdaje, ale též fixní náklady. Totiž i v době krize je třeba udržovat a opravovat vozidla, včas vyplácet mzdy zaměstnancům a pokrýt veškeré provozní náklady. Naši klienti mohli tak nadále růst, a to bez nutnosti úročeného úvěru, který je v aktuální situaci signifikantně dražší a na který často malé a střední logistické podniky nemohou dosáhnout.“ - Jaroslav Ton, CEO 4Trans

V dnešní náročnější ekonomické situaci, kdy ceny pohonných hmot a dalších nákladových položek stoupají, je především pro malé a střední podniky (nejen) v logistice  nesmírně důležité využívat efektivních nástrojů, které jim pomohou s udržením bezpečného růstu a finanční stability. Jedním z nástrojů, který podnikům toto umožňuje, je bezregresní faktoring – finanční produkt, který nabízí společnost 4Trans právě malý a středním podnikům v logistickém sektoru. 

Faktoring je metoda alternativního financování, která firmám umožňuje uvolnit likviditu ze svých nezaplacených pohledávek. Poskytuje okamžitou dostupnost financí a eliminuje dlouhé období čekání na zaplacení faktur, které je pro sektor logistiky typické. Tím umožňuje firmám okamžitě reagovat na tržní výkyvy a pomáhá jim lépe řídit cash flow. 

V době, kdy pohonné hmoty, jedny z předních výdajů logistických společností, zaznamenávají cenové výkyvy, je pro logistiku klíčové udržovat finanční stabilitu a schopnost investovat do svého růstu. Hodnota aktuálního plánovaného zvýšení ceny nafty nedosahuje tak razantní částky, jak se stalo minulý rok, ale podobná výzva opět nastává, byť v menší míře. Faktoring je v této situaci opět ideálním řešením, jelikož umožňuje plynule pokračovat v plnění závazků a rozšiřovat podnikání společnosti. Nečekané výdaje, které dopravce mohou na cestě kdykoliv potkat, tak dále nejsou existenciálním problémem. Finanční prostředky k údržbě vozového parku či jeho oprav, výplatě mezd zaměstnancům nebo například k pravidelným závazkům leasingu kamionu jsou s využitím faktoringu dostupné, a to bez úroků či nutnosti zadlužování.

 

Jaké další produkty mohou logistické společnosti využít pro zabezpečení svého růstu?

Kromě okamžitého poskytování finančních prostředků z pohledávek existují další produkty a nástroje, které firmám umožňují bezpečný chod podnikání a minimalizaci rizika. Obzvláště pro malé a střední podniky, kteří často navazují obchodní vztahy s novými odběrateli, je výhodné jejich ověření ještě před odjetím první zakázky. Navázání obchodních vztahů s bonitními odběrateli s dobrou platební morálkou zaručuje minimalizaci rizika spolupráce s potenciálně pozdě platícími nebo dokonce neplatícími odběrateli. Rychle se měnící sektor logistiky tak pro firmy není problémem, naopak dokáží rychle reagovat na nové obchodní příležitosti a posílit tím svůj růst.

Výhodným produktem k zabezpečení svého podnikání je neméně důležité pojištění, v tomto případě především ve formě pojištění pohledávek. Tím se společnosti dokáží bránit před potenciálním rizikem spojeným s nezaplacenou fakturou a mohou tak podnikat bez obav z finančních ztrát. Získávají tím stabilní finanční situaci, díky které se mohou plně věnovat svému růstu či expanzi, aniž by se musely obávat, že své odjeté zakázky nebudou ze strany odběratele řádně zaplacené.

Faktoring se tak spolu s dalšími produkty stává nejen nástrojem pro bezpečné zvládnutí krize, ale i klíčovou součástí růstové strategie mnoha logistických firem. Poskytuje okamžitý přístup k financím, zlepšuje cash flow, umožňuje bezpečný růst a minimalizuje finanční rizika.

 

4Trans jako partner pro financování logistiky

V kombinaci s hlubokým porozuměním logistického sektoru a jeho jedinečných výzev se 4Trans stává spolehlivým partnerem logistických firem, a to i v období krize. Poskytuje okamžité řešení, které pomáhají překonat finanční výzvy a pokračovat ve svých operacích bez zbytečných zdržení – ať už jde o přístup k faktoringu, rychlé ověřování nových odběratelů nebo pojištění faktur.

Logistické společnosti mohou při využití faktoringu snáze rozšiřovat své zákaznické portfolio bez obav z potenciálního zvýšení rizika nezaplacení. V dnešní konkurenční ekonomice může faktoring hrát klíčovou roli v úspěchu a růstu logistických společností. Přístup k rychlé hotovosti a snížení administrativní zátěže umožňuje firmám soustředit se na zlepšení svých služeb a ke zvýšení efektivity. Faktoring je tak flexibilním a efektivním řešením, které může logistickým podnikům poskytnout nezbytnou konkurenční výhodu a pomoci k jejich růstu.

4Trans tak nabízí komplexní, flexibilní a efektivní řešení pro malé a střední podniky v logistice, které chtějí zůstat konkurenceschopné a prosperovat, a to i v obtížných ekonomických situacích či při každodenních finančních výzvách, se kterými se dopravci potýkají.

Zpět na blog