Úvod » Blog » Pravidla soutěže s Amazonkou II

Pravidla soutěže s Amazonkou II

SOUTĚŽ probíhá v období od 30. 8. 2021 do 14. 9. 2021.

Vyhlášení výherců proběhne dne 15. 9. 2021 ve večerních hodinách.

Hlavní výherní cenou soutěže je projížďka v legendárním vojenském Humvee s Radkou Balousovou alias Amazonkou Truck na speciálně upraveném terénním polygonu v pražském Hummer centru. 

Celkově ale bude postupně oznámeno pět výherních cen. Výhry pak budou předány buď osobně, nebo zaslány elektronicky, či případně poštou pouze na území ČR a na adresu, kterou je výherce povinen Organizátorovi oznámit do 5 všedních dnů od zveřejnění výsledků soutěže na Facebook stránce 4Trans Factoring. Výherce je povinen převzít cenu, resp. umožnit předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže - 4Trans Factoring.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší osmnácti let.

Organizátorovi soutěžící akceptuje soutěžní pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, a příp. fotografie na firemní stránce Facebooku. Účastník soutěže také dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, odpověď v komentářích pod soutěžním příspěvkem a eventuálně jiné účastníkem soutěže sdělené údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora. Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má také právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si pak vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit anebo upravit pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Organizátora soutěže lze kontaktovat na adrese: [email protected]

Facebook není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojen.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

V Praze dne 30. 8. 2021

 

Partneři soutěže:

HUMMER CENTRUM: www.hummer.cz 

ČS WARMAN: www.cswarman.cz

EMT: www.emtczech.cz

Zpět na blog