Úvod » Blog » Jak si založit živnost

Jak si založit živnost

V České republice je aktuálně přes 4 miliony osob s živnostenským oprávněním. Pokud uvažujete o tom, že začnete podnikat, ať už v autodopravě, nebo v jakémkoliv jiném oboru, potřebujete k tomu živnostenské oprávnění.

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, a to za účelem dosažení zisku. K založení živnosti pro fyzické osoby je potřeba svéprávnost a bezúhonnost. 

 

Jaké druhy živností existují a jakou si vybrat? 

Živnosti se rozdělují do dvou základních skupin, a to:

  • živností ohlašovacích, které mohou být provozovány na základě ohlášení při splnění určitých podmínek 

  • živností koncesovaných, které mohou být provozovány na základě státního povolení, tzv. koncesi. Stát v tomto případě zastupuje adekvátně zvolený úřad. Povolení uděluje po prokázání odborné způsobilosti a splnění dalších podmínek. Mezi tyto živnosti patří například výroba a úprava lihovin, práce s výbušninami, zbraněmi, či pohonnými hmotami. Celý seznam naleznete v příloze č. 3 živnostenského zákona.

Ohlašovací živnosti se následně dělí do tří kategorií, a to:

 

Jak o živnost zažádat?

Živnost si můžete založit osobně na pobočce živnostenského úřadu, nebo online. 

Na pobočce živnostenského úřadu vyplníte jednotný registrační formulář (JRF), který stačí vyplnit až na místě. S sebou je potřeba mít poplatek 1.000 Kč a občanský průkaz. Po vyplnění JRF se automaticky zaregistrujete k dani z příjmu a  oznámíte založení živnosti zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Nic dalšího poté není potřeba řešit a s podnikáním můžete začít ihned. 

Poté je potřeba si pouze hlídat termíny, které jsou pro podnikatele důležité, jako například podání daňového přiznání. Pokud byste s i s daňovým přiznáním nevěděli rady, sepsali jsme pro Vás všechny důležité informace spojené s podáním zde

Podání žádosti o založení živnosti online

V případě, že vlastníte datovou schránku, můžete o živnost zažádat i přes ní, a to pomocí vyplnění JRF a zaslání právě prostřednictvím datové schránky na živnostenský úřad. V případě, že byste upřednostňovali podání skrze datovou schránku, ale nemáte ji založenou, můžete se podívat zde, kde je proces založení vysvětlený. 

Za předpokladu, že splníte veškeré podmínky stanovené zákonem, Vás živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů od doručení vašeho ohlášení a vydá vám výpis, ve kterém bude uvedeno vaše identifikační číslo (IČO), kterým se budete dále prokazovat.

Co dělat, když už živnost máte?

Po založení živnosti už stačí jen jedno. Podnikat. V případě, že by Vás trápila dlouhá doba splatnosti Vašich faktur a chtěli byste zlepšit provozní financování Vašeho podnikání, můžete využít námi nabízených faktoringových služeb, které Vám splatnost Vašich faktur zkrátí. Stačí se nezávazně registrovat a vše ostatní nechat na nás.

Zpět na blog